De wijkadviseurs van de gemeente Waalwijk en Contour de Twern staan dicht bij de mensen in hun wijk. En juist in die wijken ontstaan vaak prachtige maatschappelijke initiatieven. Vaak aan de keukentafel. En wat ooit klein begon kan zomaar uitgroeien tot een waardevol initiatief. En dan komt vaak de vraag: ‘Hoe komen we aan een eigen ruimte?’

In Den Bosch heeft VOLOP laten zien hoe waardevol het is om juist deze initiatieven een fysieke plek te geven in het centrum. Niet alleen zijn ze daardoor meer zichtbaar en kunnen mensen makkelijker aansluiten, maar ook de spin-off ervan heeft grote waarde voor de stad. Juist een stad waar dit soort initiatieven zijn, waar mensen hun dromen waarmaken en elkaar kunnen ontmoeten, zorgt ervoor dat mensen zich er thuis voelen en zich verbonden voelen. En juist die verbondenheid zorgt ervoor dat je er graag terugkomt.

Om die reden is VOLOP Waalwijk dan ook heel blij dat de wijkadviseurs en Contour de Twern enthousiast zijn en het VOLOP-concept mee gaan uitdragen naar de mensen in de wijk. Een aanpak waarbij de inwoners van Waalwijk zelf hun stad een gezicht geven!
Bedankt Margriet van Schöll-Rijnja, Wieteke van Caem, Ted Elschot en Elena Sanchez Gerlich!