ver VOLOP Waalwijk

VOLOP Waalwijk is een samenwerking van de gemeente Waalwijk, Centrummanagement, de Vereniging van Vastgoedeigenaren de Els, Winkeliersvereniging de Els en de Vereniging van Vastgoedeigenaren Waalwijk Centrum. Onder begeleiding van VOLOP Brabant, is VOLOP Waalwijk de eerste stad waar de VOLOP-aanpak is geïmplementeerd. VOLOP Brabant heeft een overkoepelende en begeleidende functie en stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan de transitie-opgave van centra in middelgrote Brabantse gemeenten. De provincie Noord-Brabant ondersteunt de samenwerking door de inbreng van kennis en het verbinden van diverse relevante partijen.

Kenmerkend voor de VOLOP-aanpak is het uitgangspunt dat een initiatief voor alle betrokkenen een duidelijke meerwaarde moet bieden. Daarom worden de initiatieven nauwkeurig gescreend voordat zij worden voorgesteld aan de vastgoedeigenaren en makelaars. Tijdens het gehele proces van het plaatsen van een initiatief is VOLOP, voor alle partijen, het aanspreekpunt. VOLOP brengt de partijen bij elkaar en biedt begeleiding waar nodig.

Heb je een vernieuwend, kunstzinnig of maatschappelijk initiatief? En wil je meewerken aan het versterken van de binnenstad van Waalwijk? Neem dan contact op via info@welkominwaalwijk.nl