Over Volop

VOLOP Waalwijk is een samenwerking van de gemeente Waalwijk, Centrummanagement, de Vereniging van Vastgoedeigenaren de Els, Winkeliersvereniging de Els en de Vereniging van Vastgoedeigenaren Waalwijk Centrum. Onder begeleiding van VOLOP Brabant, is VOLOP Waalwijk de eerste stad waar de VOLOP-aanpak wordt geïmplementeerd. VOLOP Brabant heeft een overkoepelende functie en stelt zich ten doel om in de komende twee jaar de VOLOP-aanpak in vier middelgrote Brabantse uit te rollen. De provincie Noord-Brabant ondersteunt de samenwerking door de inbreng van kennis en het verbinden van diverse relevante partijen.

Projectleider VOLOP Waalwijk

VOLOP Waalwijk projectleider Marlene DrouenProjectleider van VOLOP Waalwijk is Marlène Drouen. Doordat zij ook als centrummanager werkzaam is in Waalwijk, is zij nauw betrokken en bekend met de stad en past de rol als projectleider haar perfect. Zij kent vele ondernemers en vastgoedeigenaren en werkt nauw samen met de gemeente Waalwijk. De VOLOP-aanpak brengt voor haar een hernieuwde kijk op het centrum: “Er gaat een wereld voor me open. Ik had geen idee dat er zoveel lokale initiatieven zijn die prima passen in ons centrum. Het zijn geen traditionele winkelconcepten en juist daarom zo verrassend. Ze brengen ambachten terug in het straatbeeld, kunst wordt op een laagdrempelige manier dichter bij de mensen gebracht. Elkaar ontmoeten staat hierbij vaak centraal. Door deze lokale en unieke initiatieven onderscheid Waalwijk zich nog sterker.”

Kenmerkend voor de VOLOP-aanpak is het uitgangspunt dat een initiatief voor alle betrokkenen een duidelijke meerwaarde moet bieden. Daarom worden de initiatieven nauwkeurig gescreend voordat zij worden voorgesteld aan de vastgoedeigenaren en makelaars. Tijdens het gehele proces van het plaatsen van een initiatief is VOLOP, voor alle partijen, het aanspreekpunt. VOLOP brengt de partijen bij elkaar en biedt begeleiding waar nodig.