Op 18 april 2019 vond de kick-off plaats van VOLOP Waalwijk in de vorm van een Creatieve Wandeling. “De Creatieve Wandeling is een methode om de energie in de stad te vangen en te bundelen.” aldus Maruja Gutierrez, projectleider VOLOP Brabant. Zij vervolgt: “In iedere stad zijn mensen met goede ideeën, mensen die met hun concept het verschil kunnen maken. Het zijn echter vaak mensen die niet over voldoende financiële middelen beschikken om een pand te huren, en dus komt hun idee niet van de grond. De Creatieve Wandeling roept deze mensen op om mee te doen en zich kenbaar te maken.”
Met een groep van ongeveer 40 deelnemers, waaronder verschillende lokale initiatieven, makelaars, vastgoedeigenaren, leegstandbeheerders en gemeente, werd in de binnenstad van Waalwijk gewandeld langs 28 leegstaande panden. Al wandelend zijn de eerste verbindingen gelegd. De bereidheid tot samenwerken is groot. Doordat verschillende partijen meedoen, lukt het om te komen tot echte resultaten. En, zoals de ervaring in Den Bosch liet zien, zodra de eerste invullingen een feit zijn volgen er snel meer.